Gmina Barcin

Czesław Michałek
01-07-2014
grafika

Pan Czesław Michałek urodził się 1 listopada 1919 roku w miejscowości Chomiąża Księża w powiecie żnińskim. Uczył się szkole podstawowej w Jadownikach. Następnie przez trzy lata uczęszczał do szkoły zawodowej w Żninie, gdzie zdobył zawód stolarza. Po szkole przeszedł dwuletnie przysposobienie obronne i pracował w stolarni. W maju 1940 został wywieziony do majątku w miejscowości Góra do prac polowych. Stamtąd uciekł do Barcina. W trakcie okupacji pracował w dwóch niemieckich stolarniach, został aresztowany i pobity przez gestapo. W latach 1938 – 1945 działał w straży pożarnej w Jadownikach, a w 1945 roku został przeniesiony do Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie. Czesław Michałek pracował jako stolarz w stolarni Leona Strzeleckiego w Barcinie, PGR w Krotoszynie, prowadził stolarnię i tartak. W 1970 roku przeszedł na rentę. Czesław Michałek pełnił funkcje Prezesa i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie. Dożywotnio jest Honorowym Prezesem OSP Barcin. Od 20.06.1977 r. do 22.04.2006 r. pełnił funkcję Prezesa Zarząd Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Brał udział w akcjach ratowniczych, zajmował się zapewnieniem bezpieczeństwa, propagowaniem idei pożarniczej, szkoleniem młodej kadry, działalnością kulturalno-oświatową i organizacją turniejów wiedzy pożarniczej. Za swoją ofiarną służbę w ochronie przeciwpożarowej i działalność społeczną otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń. Uhonorowany został Brązowym (1962), Srebrnym (1969) i Złotym (1974) Medalem Związku OSP za Zasługi dla Pożarnictwa. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1984), Złoty Znak Związku OSP (1987), Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku oraz Medal zasłużony dla OSP Barcin (1998). W 2001 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski uhonorował Czesława Michałka Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 19 maja 2006 roku Rada Miejska w Barcinie Uchwałą nr XLVIII/299/2006 nadała panu Czesławowi Michałkowi tytuł Zasłużony dla Gminy Barcin. W dwa lata później, 18 września 2008 roku Rada Powiatu w Żninie podjęła Uchwałę Nr XVI/113/2008 w sprawie nadania panu Czesławowi Michałkowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego”. Pan Czesław Michałek zmarł 7 marca 2014 roku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ SIĘ